REVYLOGGA-web

                Bilder från 2012 års revy "Ett gôtt skratt"

Medverkande i 2012 års revy "Ett gôtt skratt" var: Niclas Johansson, Göran Låstberg, Curt Kjellén, Anette Johansson,
Agneta Kihlstedt-Åhs, Jennifer Kihlstedt samt Lena Fredén.
loading...

Foto: Amanda Åhs